Головна » 2016 » Жовтень » 27 » Консалтинг і особливості його використання в дошкільній освіті
09:07
Консалтинг і особливості його використання в дошкільній освіті

 

Кожен важливий успіх задає нові питання. Будь-який розвиток виявляє з часом дедалі нові й глибші труднощі.

А. Ейнштейн

 

Тенденції прогресивного розвитку суспільства, постійно зростаючі його вимоги до освітньої галузі зумовлюють необхідність пошуку нових педагогічних технологій. Одним з шляхів вирішення зазначених проблем є використання консалтингу, як сучасної форми організації колективу та взаємодії.

Консалтинг (англ. Consulting – консультування) – сучасна форма організації консультування керівників та управлінців щодо аналізу і розв’язання конкретних проблем, пов’язаних з розвитком і оптимізацією діяльності організації, установи тощо.

Термін «консалтинг» означає здійснення управлінського консультування будь-якого масштабу. В широкому сенсі цього слова консалтинг – це вид інтелектуальної діяльності, комплекс знань, пов'язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, постановкою експериментів з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового обґрунтування проектів для успішної організації діяльності.

Технологія педагогічного консалтингу дає змогу:

-     інтенсифікувати управління процесом підготовки педагога до роботи за новим навчальним планом;

-     організувати методичну діяльність широкого кола учасників освітньо-виховного процесу;

-     сприяти координації дій різних служб.

Така система роботи з педагогічними кадрами, з одного боку, координує й спрямовує їх діяльність в потрібному напрямі, а з іншого — спонукає до постійного самоаналізу особистісних якостей та власної педагогічної діяльності, мотивує до самонавчання, самовдосконалення та саморозвитку.

Ні для кого не секрет, що успішність діяльності дошкільного навчального закладу залежить від його працівників, а також визначається умінням керівника управляти цією діяльністю. Численні дослідження, моніторинг якості освітнього процесу свідчать про те, що результативність роботи значно підвищується, якщо колектив дружно і злагоджено працює для вирішення поставлених завдань, якщо у ньому панують взаєморозуміння, взаємопідтримка, творча атмосфера, дружелюбність, повага. Хоча досягти цього не так просто. Кожен керівник щодня стикається з питаннями: Як перетворити групу абсолютно різних особистостей на команду однодумців? Як налагодити співпрацю між ними, що принесе плідні результати? Для розв’язання даних питань керівнику закладу можна використати вправу, у якій необхідно розшифрувати абревіатуру ЗЕУЦОЛ - формула ефективного управління педагогічним колективом. Сприяє цьому дотримання певних етапів роботи.

Будь-яка діяльність починається із аналізу ситуації, можливостей та умов її здійснення, в даному випадку - працездатності чи не працездатності педагогічного колективу.

Ознаки працездатного колективу:

-     співробітники охоче ходять на роботу, не намагаються повсякчас «відпроситися» в особистих або службових справах;

-     працівників пов’язує взаємосимпатія;

-     кожен відчуває, що його заслуги визнають і колеги, і керівництво;

-     працівники здатні прислухатися до зауважень колег, просити їх про допомогу і пропонувати власну;

-     співробітники пишаються своїм колективом і закладом;

Ознаки непрацездатного колективу:

-     працівники не схильні до проявів ініціативи, натомість нерідно можна почути: «Це не моя справа»;

-     поширюються плітки, часто виникають суперечки, що не стосуються робочих питань;

-     систематично порушується трудова дисципліна;

-     плинність кадрів досить висока;

-     серед емоцій переважають сум, роздратування, незадоволеність

 

Уміле управління працездатним колективом обов’язково приведе до успіху. А непрацездатний колектив і невміле керування його діяльністю веде лише до хаосу та безладу.

Зазвичай колектив навчального закладу згуртований спільною творчою діяльністю та метою. Згуртований оптимістичний колектив – найліпший показник того, що у навчальному закладі «всі на своєму місці». Проте, бувають ситуації, коли необхідно поліпшити результативність роботи, скорегувати атмосферу, створити команду однодумців. Така команда вдаліше виконає важливе завдання, розробить стратегію розвитку навчального закладу і, звісно стане іміджевим прийомом керівника. З цією метою в менеджменті застосовують поняття «командоутворення».

На питання командоутворення вперше звернули увагу не так давно. У результаті експериментів, проведених на замовлення американських корпорацій, визначено переваги командної роботи. Для ефективного управління спільнотою людей, що працюють разом необхідно розрізняти поняття «команда» і «колектив».

Команда – це група людей, які взаємодоповнюють один одного, маючи спільну мету та поділяють загальні цінності, культуру й правила діяльності. Чисельно команда не велика, усі її члени знають, розуміють і цінують один одного.

Переваги командної роботи:

-     чесність, порядність і обов’язковість у ділових стосунках;

-     високий професіоналізм членів команди, самовідданість і цілеспрямованість у роботі;

-     визначення провідної ролі керівника;

-     відсутність дублювання функцій та структурного егоїзму;

-     прагнення інновацій; відкритість, взаємодопомога, доброзичлива співпраця;

-     мінімальна плинність кадрів.

Діяльність команди організована за принципом колективної відповідальності. Тому команду утворюють люди, які вміють і люблять працювати згуртовано задля досягнення спільної мети, підтримуючи та підбадьорюючи один одного.

В той час, як колектив -  це сукупність робочих груп зі своїми традиціями, правилами, посадовими інструкціями, усталеним складом. Зазвичай члени колективу пов’язані лише місцем роботи, об’єднанні за групами інтересів та особистими взаєминами. Спільної мети і загальних цінностей у колективі може і не бути, оскільки кожен працює над своїм завданням, належить до певного кола спілкування та поділяє внутрішньогрупову субкультуру.

В даному випадку пригадується вислів Арістотеля: «Ціле – більше суми окремих частин».

До прикладу, особливості колективу характеризують вислови: «Я виграю сам, і ти вигравай, як зможеш», «Я виграю без тебе». В той час, коли основні принципи командної роботи: «Я виграю тоді, коли виграєш ти»,  «Я виграю, коли ми всі виграємо».

Успішна команда неможлива без успішного керівника. Він має здійснювати управлінські процеси і вміло розпоряджатися людськими ресурсами. Бути «майстром на всі руки», однаково добре розбиратися і в кадрах, і в бухгалтерії, і в освітньому процесі, постійно вдосконалюватися. Та головне – вміти налагоджувати стосунки між людьми, підтримувати, заохочувати, мотивувати, спрямовувати кожного працівника і всю команду загалом.

У цивілізованому суспільстві існує неписаний закон гармонії спілкування та міжособистісних стосунків, дотримання якого дає змогу уникнути багатьох конфліктів у колективі, щодо взаємин «колектив – керівник». Трактується він так: «Дозволяючи собі – дозволяй іншим. Забороняючи іншим – забороняй собі». З цією метою можна запропонувати вправу «Закони гармонії», у якій кожен учасник має написати на аркуші паперу все те, що він дозволяє собі, проте забороняє іншим (наприклад: ухилятися від виконання своїх обов’язків, в робочий час займатися своїми справами, запізнюватися, або раніше йти з роботи). По завершенні вправи обов’язково слід провести аналіз.

Проведена робота дає можливість з’ясувати секрет успішного управління і розшифрувати значення абревіатури «ЗЕУЦОЛ»: Запорука Ефективного Управління – Це Об’єднання Людей.

Як бачимо,  мистецтво управління ґрунтується на осягненні цієї ідеї: людьми, які прагнуть до спільної мети, зацікавлені у кінцевому результаті, відчувають єдність з колегами, керувати легше, ніж тими, що мають різні цілі, переконання і почуваються відповідальними лише за свій сегмент роботи. Саме тому так важливо згуртувати педагогічний колектив: щоб практичний психолог допоміг вихователю у застосуванні казкотерапії, музичному керівнику – в опануванні музикотерапії; вчитель-логопед запропонував певні управлінські рішення, а соціальний педагог реалізував свої творчі ідеї. Адже всі ми працюємо заради спільної мети – виростити здорових,  всебічно розвинених, щасливих дітей.

Якщо дошкільний заклад порівняти з кораблем, то капітаном цього корабля буде завідувач. Саме від нього залежить те, як пройде своїм шляхом корабель, як його команда буде долати штормові перешкоди і радіти спільним перемогам.

 

Переглядів: 242 | Додав: dgerelce