Одним з головних завдань дошкільного закладу є забезпечення наступності і перспективності між дошкільною та початковою освітою.

Нашим закладом налагоджено співпрацю з педагогічним колективом ЗОШ №7, про що укладено угоду та розроблено спільний план заходів.

Старші дошкільники разом з першокласниками беруть участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості. Вихователі старших груп, співпрацюючи з вчителями, планують  життєдіяльність дітей за тематичними блоками, закріплюючи навчальний матеріал, що забезпечило достатній  рівень проходження адаптації дітей  до шкільного життя та якісне засвоєння  програмового матеріалу.

Спільно з педагогами школи та батьками проведено годину спілкування «Спадкоємність роботи ЗОШ №7 та ДНЗ». Вихователі закладу, вчителі школи та медичні працівники ознайомили батьків майбутніх першокласників із особливостями діагностики готовності дітей до школи, шляхами підготовки та відповіли дані  на їх запитання. Як свідчать відгуки учасників така форма роботи була доцільною та результативною.

Дане питання було розглянуто на засіданні педагогічної ради «Здобутки та перспективи освітнього процесу» .

Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі.

- високий рівень підготовки-34%;

-вище середнього-35%;

-середній -31%.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог програми «Українське дошкілля». Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, взв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням. Крім карти компетентності педагоги використовували портфоліо, як зібрання досягнень дошкільників та фіксували їх досягнення.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.


ПЛАН спільної роботи дошкільного навчального закладу № 15 та ЗОШ № 7