СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНО КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ В ГРУПІ ДИТЯЧОГО САДКА

 • Приймайте кожну дитину такою, якою вона є.
 • Відмовтеся від авторитарного стилю спілкування з дітьми. Будьте чутливими до емоційних станів дитини, встановіть довірливі взаємини з кожною дитиною.
 • Використовуйте особистісні форми спілкування з дітьми.
 • Враховуйте індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку кожної дитини.
 • Віддавайте перевагу міні-заняттям та індивідуальним формам організації спільної пізнавальної діяльності дошкільників.
 • Продумуйте в індивідуальному порядку навантаження, вимоги до кожного вихованця та допомогу, яку ви можете йому запропонувати.
 • Формуйте механізми емоційно-вольової регуляції в дітей.
 • Організовуйте емоційно значущу для дітей діяльність, яка сприяла б прояву інтересу, здивування, радості, інтелектуальній збентеженості, розвитку пізнання.
 • Стимулюйте прояви індивідуального неповторного стилю ігрової поведінки.
 • Будьте об’єктивними під час оцінювання діяльності дітей та їхньої поведінки, це сприятиме розвитку в дитини ціннісного ставлення до себе.
 • Дотримуйтеся принципів гуманізації взаємин.
 • Усебічно підтримуйте розвиток особистості кожної дитини.
 • Сприяйте розумінню дитиною її емоцій, можливостей, особливостей, причин та наслідків її поведінки.
 • Налагодьте контакт із батьками, щоб скласти уявлення про психологічну атмосферу в сім’ї кожного вихованця.
 • Допомагайте батькам зрозуміти внутрішній світ їхньої дитини, її проблеми, переживання.