РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ПСИХІКИ ДІТЕЙ

Увага

 • У кожне заняття включайте вправи, ігри на розвиток уваги, широко представлені в літературі для педагогів і батьків.
 • Включайте в заняття завдання, що потребують тривалого зосередження: намалювати місто, побудувати складний міст, прослухати і переказати казку тощо.
 • Частіше пропонуйте дітям, особливо з низьким показником розвитку уваги, вправи: у газеті, у старій книзі на одній зі сторінок закреслювати олівцем усі букви «а», намагаючись не пропускати їх (завдання поступово можна ускладнити, попросивши дитину закреслити всі букви «а», обвести у кружечок усі букви «к», підкреслити всі букви «о»).
 • Використовуйте дидактичні ігри з чітко вираженими правилами.
 • Регулярно включайте дітей у виконання завдань за попередньо розробленим планом дій: можна виконувати будівлі з конструкторів, малюнки, орнаменти, аплікації, вироби, форму яких ви задаєте словесно або за допомогою схеми.
 • Тренуйте дітей у переказі розповідей, казок за схематичним планом, складеним вами.
 • Пропонуйте дітям: повторювати слова, цифри, речення, сказані вами; незакінчені фрази, які потрібно закінчити; запитання, на які необхідно відповісти, заохочуючи тих дітей, хто намагається частіше відповідати на них.
 • Учіть порівнювати, аналізувати зразок і результати своєї або чужої роботи, знаходити і виправляти помилки.
 • На уроках в школі від дітей буде потрібно швидке переключення уваги з одного виду діяльності на інший.
 • Цю властивість уваги можна формувати за допомогою рухових вправ. Дитина повинна починати, виконувати й закінчувати свої дії за командою дорослого, швидко переходячи від одного виду рухів до іншого: стрибати, зупинятися, крокувати тощо.
 • Періодичне переключення з одного виду роботи на інший, багатогранна структура заняття, активна пізнавальна діяльність, формування операцій контролю і самоконтролю – такий підхід зробить заняття цікавим для дітей, що саме по собі сприятиме організації їхньої уваги.

Пам’ять

 • Пояснюючи дітям новий матеріал і повторюючи пройдений, сполучіть словесне пояснення з наочністю або із зображенням тих предметів або явищ, про які йдеться, використовуйте малюнки, таблиці, схеми (особливо для дітей із доброю зоровою пам’яттю).
 • До дітей з недостатньо добре розвиненою слуховою пам’яттю необхідний індивідуальний підхід: опора не тільки на слух, а й на інші органи почуттів (зір, нюх, дотик).
 • Для поліпшення процесу пам’яті виховуйте в дітей прийоми осмисленого запам’ятовування і пригадування, уміння: аналізувати , виділяти у предметах зв’язки, ознаки, порівнювати предмети та явища між собою, знаходити в них подібності й відмінності; здійснювати узагальнення, поєднувати різні предмети за якимись загальними ознаками; класифікувати предмети та явища на основі узагальнення; встановлювати значеннєві зв’язки між пропонованими об’єктами для завчання й навколишніми предметами.
 • Включайте ігри і вправи для розвитку пам’яті в кожне заняття.

Мислення. Мовлення

Розумовий процес складається з низки операцій. Найпоширеніші з них – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація. Найчастіше більшість із них не усвідомлюються. Тому для того, щоб дитина активно володіла розумовими операціями, їх треба виділити, довести до рівня усвідомлення і спеціально навчити.

1. Включайте в заняття завдання на:

 • порівняння пари предметів або явищ – знаходження подібності й відмінностей між ними;
 • класифікацію, узагальнення різних предметів за загальними ознаками;
 • знаходження «зайвого» слова або зображення, не пов’язаного загальною ознакою з іншими;
 • складання цілого з частин (розрізні картинки);
 • послідовне розкладання картинок і складання розповіді за ними;
 • усвідомлення закономірностей (розглянути орнамент, візерунок, продовжити його);
 • завдання на кмітливість, логічні міркування тощо.

2. Заняття з малювання, ліплення, виготовлення різних виробів повинні не тільки включати копіювання зразка і відпрацьовування окремих графічних навичок, а й розвивати вміння планомірно досліджувати предмети, фантазувати, уявляти.

3. Розширюйте кругозір дітей, їхні основні уявлення про природні, соціальні явища, нагромаджуйте в дітей знання і враження, обговорюючи з ними прочитані книжки, аналізуючи поведінку людей.

4. З метою розвитку мовлення:

 • після читання вголос казок, розповідей, просіть дітей переказати почуте, відповісти на запитання, поставити свої;
 • розвивайте в дітей уміння будувати розповідь за картинкою, за планом, за темою;
 • допомагайте дітям будувати висновки, міркування, робити умовиводи;
 • учіть дітей доводити свою думку, виражати її.
 • На занятті має звучати не монолог вихователя, а діалог із дитиною або групою дітей.

Дрібна моторика

Розвиток дрібної моторики перебуває у тісному зв’язку з розвитком мовлення й мислення дитини. Тому бажано щодня робити  такі вправи:

 • катати по черзі кожним пальцем камінчики, дрібні намистинки, кульки;
 • розминати пальцями пластилін, глину;
 • стискати й розтискати кулачки, при цьому можна уявляти, начебто кулачок – пуп’янок квітки (уранці він прокинувся й розкрився, а ввечері заснув – закрився, сховався);
 • робити м’які кулачки, які можна легко розтиснути й у які дорослий може просунути свої пальці, і міцні, які не розтиснеш;
 • двома пальцями руки (вказівним і середнім) «ходити» по столі: спочатку повільно, начебто хтось крадеться, а потім швидко, начебто бігти (вправа проводиться спочатку правою, а потім лівою рукою);
 • показувати окремо тільки один палець – вказівний,потім два – вказівний і середній, далі три чотири і п’ять;
 • показувати тільки один великий палець окремо;
 • тарабанити всіма пальцями обох рук по столі;
 • махати в повітрі тільки пальцями;
 • кистями рук робити «ліхтарики»;
 • плескати в долоні тихо й голосно в різному темпі;
 • збирати всі пальчики в пучку;
 • нанизувати великі ґудзики, намистини, кульки на нитку;
 • намотувати тонкий дріт у кольоровій обмотці на котушку, на власний палець;
 • зав’язувати вузли на товстій мотузці, шнурівці;
 • защипати ґудзики, гачки, блискавки, кнопки, замочки, закручувати кришки, заводити механічні іграшки ключиком.
 • Корисні такі види діяльності, як образотворча, конструктивна.