ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ІДЕАЛЬНОГО ПЕРШОКЛАСНИКА

Кожен учитель мріє мати ідеального учня, з яким легко було б працювати. Які ж характеристики включає психологічний портрет ідеального першокласника? Якщо узагальнити погляди різних психо­логів і педагогів, то матимемо такий портрет першокласника.

Педагогічна готовність:

 • навички читання;
 • навички лічби;
 • навички письма;
 • навички малювання;
 • звукова культура мовлення (чисте мовлення);
 • уміння розгорнуто відповідати на запитання;
 • великий словниковий запас;
 • загальна обізнаність.

Інтелектуальна готовність:

 • диференційованість сприймання як основа мислення;
 • планомірність сприймання (спостережливість);
 • розвинена уява;
 • уміння орієнтуватись у просторі й часі;
 • розвинене наочно-образне мислення (вміння виділяти суттєве в явищах навколишнього природного середовища, вміння порівнювати їх, бачити їхню подібність і відмінність);
 • розвинена дрібна моторика (володіння олівцем, ручкою, ножицями, навички малювання);
 • чудова пам'ять;
 • розвинена регулювальна функція мови (вміння виконувати сло­весні інструкції);
 • інтелектуальна активність (уміння перетворити навчальне завдання на самостійну мету діяльності);
 • передумови абстрактно-логічного мислення (здатність розуміти символи і, формулюючи запитання, самостійно розмірковувати, зна­ходити причини явищ, робити прості висновки).

Мотиваційна готовність:

 • вираженість пізнавальних інтересів;
 • намагання засвоїти роль школяра (бажання ходити до школи), прийняття системи вимог, які висувають школа і учитель.

Емоційно-вольова готовність:

 • уміння керувати своєю поведінкою;
 • збереження працездатності протягом одного уроку і навчального дня;
 • емоційна стійкість (регуляція емоцій);
 • довільна регуляція уваги (її концентрація, стійкість, пере­микання);
 • вміння стримувати свої імпульси (наприклад, не перебивати інших під час розмови);
 • вміння продовжувати дію, докладаючи до цього вольові зусилля.

Соціальна готовність:

 • бажання спілкуватися з дорослими та дітьми;
 • уміння встановлювати контакти з педагогом;
 • збереження відчуття дистанції;
 • здатність до особистісного контакту з дорослим (на противагу ситуативному);
 • вміння встановлювати контакт з однолітками;
 • вміння увійти в дитячий колектив і знайти своє місце в ньому;
 • вміння виконувати роботу разом;
 • вміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками.