ПРОГРАМА

з навчання гри в шахи

«ЧАРІВНИЙ СВІТ ШАХІВ»

 

Диплом ІІ ступеня обласної педагогічної виставки

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», 2013 р.

 

Творча група у складі:

Беспала Л.В. – завідувач ДНЗ № 15

Тюх Л.І. – вихователь

 

 

 
  Описание: G:\Новая папка\дети\12.png

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кам’янець-Подільський, 2014

Рецензент: Олійник О. М.викладач кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти, педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

 

 

Автори: Беспала Л.В. – завідувач дошкільного навчального закладу № 15

                 Тюх Л.І. – вихователь дошкільного навчального закладу № 15

        

 

 

«Чарівний світ шахів»

Програма шахового гуртка

 

Програма «Чарівний світ шахів» розширює та доповнює зміст роботи педагогів дошкільного навчального закладу під час організації занять шахового гуртка. Складена відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. Розкриває особливості, завдання, зміст та умови успішної освітньо-виховної діяльності з дітьми середнього та старшого дошкільного віку.

Матеріали програми допоможуть керівнику шахового гуртка та педагогам дошкільного закладу системно підійти до організації роботи в даному напрямі.

 

 

 

П Е Р Е Д М О В А

 

Головне в шахах не те, на скільки ходів ти

просуваєшся вперед, а те,

як ти аналізуєш ситуацію, що склалася.

Г. К. Каспаров

 

Шахи – це гармонійне поєднання спорту, науки і мистецтва. Чи багато існує сучасних ігор, які могли б зрівнятися з шахами за складністю, а також здатністю розвинути логіку, координаційне мислення і волю? Ця гра привертає до себе увагу мільйонів людей на планеті, адже вона є своєрідною моделлю життя. Тобто все, що є в житті, є в шахах — всі відносини, всі риси характеру, всі якості, воля, здатність мислити, ухвалювати рішення, відповідальність – якості, які починають формуватися ще з дитинства.

Дитинство – період, коли про все хочеться дізнатися. В дошкільному віці дитина набуває значно більше, ніж за все подальше життя.  Тому навчання гри в шахи необхідно починати якомога раніше. Адже, чим швидше ми сформуємо в дітей інтерес до інтелектуальних ігор, творчі здібності, цілеспрямованість, зібраність, розвинемо логічне мислення, тим ефективніших результатів зможемо досягти під час навчання їх свідомої гри в шахи.

Актуальність даного питання розкривається в педагогічних та фізіологічних дослідженнях вчених усього світу. Аналіз наукової літератури дає можливість стверджувати, що потенційні психо-фізіологічні можливості 4-6-річних дітей оптимальні для першого знайомства з шахами.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, його варіативної складової, врахування вимог щодо організації індивідуального підходу, розвитку креативності та інтелектуальних здібностей дошкільників, розроблено програму «Чарівний світ шахів». Програма задовольняє потреби дитини дошкільного віку грати в шахи, надає організаційно-педагогічні рекомендації щодо створення  відповідного  розвивального середовища в умовах як дошкільного закладу, так  і в інших формах сучасної дошкільної освіти.

Реалізація завдань програми сприяє розвитку самостійної пізнавальної активності дитини, удосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів розвитку. Допомагає цілеспрямовано розвивати пізнавальні процеси за допомогою шахових вправ та ігор, максимально використовувати розумові операції в процесі пізнання світу. Націлена розвивати пізнавальні здібності дитини, уміння аналізувати різні явища та події, зіставляти, узагальнювати їх, робити елементарні висновки, умовиводи, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку. Комплекс різних форм роботи, передбачених програмою, направлено на навчання дітей свідомої гри в шахи, підтримання розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, цілеспрямованості, зібраності, логіки мислення та ін.

Доцільно, щоб шахова гра зайняла визначальне місце в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів, оскільки вона є дієвим засобом розумового розвитку та підготовки дітей до школи. Діти, які грають у шахи, характеризуються високою спроможністю до навчання. Гра в шахи сприяє розвитку особистості дитини, формуванню її творчих здібностей, важливих особистісних якостей. Такі діти здатні до самостійного навчання, до вирішення проблемних завдань. Заняття шахами розвиває у них логічність і послідовність мислення, вміння аналізувати, а також зміцнює характер. Діти-шахісти стають зосередженими, краще запам’ятовують, порівнюють, передбачають результат, планують свою діяльність.

Програма відображає запити вихователів дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків «Шахи», студентів спеціальності «Дошкільне виховання» і батьків; допоможе педагогам спланувати та спрямувати зусилля на розвиток творчого потенціалу дитини і формування її компетентності в шаховій грі.

Рекомендована для роботи в дошкільних навчальних закладах усіх типів та форм власності.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Початковий етап навчання гри в шахи має бути максимально доступним, цікавим і захоплюючим. Особливу увагу потрібно приділяти практичній, ігровій діяльності та розв’язуванню задач. Це допоможе доступно донести дітям знання  щодо гри в шахи.

В програмі окреслено ключові освітні завдання для роботи з дітьми, подається орієнтовна тематика дидактичних ігор, словник шахових термінів. Розкрито основні напрями роботи дорослих, що є визначальними для вдосконалення природних задатків дитини, формування у вихованців креативності, вміння творчо і нестандартно підходити до розв’язання поставленого завдання. Пропонуються поради керівникам гуртків, врахування яких забезпечить цілісність роботи  досягнення поставленої мети.

Мета програми полягає у створенні умов для самореалізації особистості, розвитку дитини, готової до вирішення життєвих проблем, виявленні і розвитку творчих здібностей дітей, вихованні інтересу до гри у шахи у дошкільників та членів їх родини.

Розв’язанню мети сприяють вирішення наступних завдань: поширення шахової гри серед дітей дошкільних навчальних закладів та їх батьків; підготовка дітей, які володіють елементарними основами шахів; розвиток задатків, творчих і спеціальних здібностей дітей.

Завдання програми реалізовуються через організацію:  гурткових занять, розваг, ігор з дітьми,  занять в міських шахових клубах,  проведення турнірів серед вихованців, участь в міських конкурсах, налагодження роботи з батьками.

Програма розрахована на два навчальні роки при організації одного заняття на тиждень. Перший рік характеризується пропедевтичною роботою з дітьми 4-5 річного віку, щодо ознайомлення їх з елементами шахової гри. Яка направлена на підготовку дітей до вивчення основних шахових понять,  розвиток у них вміння орієнтуватися на площинні, порівнювати між собою схожі та відмінні риси предметів і т. п. Так, наприклад, педагог знайомить дітей середнього дошкільного віку з поняттями «горизонталь», «вертикаль», «діагональ», вчить знаходити їх в оточуючому середовищі. Вихователь пропонує дітям вправи для об’єднання предметів в групи за кольором, розміром, вчить об’єднувати шахові фігури одного кольору, вишиковувати їх у правильній послідовності на шахових полях за певними критеріями. А наступного року дає поняття про те, як позначаються вертикалі і горизонталі, вчить знаходити їх безпосередньо на шаховій дошці, знайомить з ігровими комбінаціями, вчить шаховій грі, формує вміння розв’язувати шахові задачі.  Цим зумовлена структура програми, основний зміст якої упорядкований за двома розділами: 

 

 

 

І. Підготовка дітей до навчання шахам:

Історія шахової гри.

Знайомство з шахівницею.

Вивчення основних шахових понять.

Знайомство з шаховими фігурами.

ІІ. Навчання дітей шаховій грі:

Історія шахової гри.

Шахова нотація.

Вивчення ходів шахових фігур.

Вивчення основних шахових понять і комбінацій.

Розв’язування шахових задач.

«Історія шахової гри». Увага педагогів і батьків орієнтується на організацію роботи щодо формування в дітей системи уявлень про чарівний світ шахової гри, ознайомлення з деякими історичними моментами у її становленні. Збагачення знань дітей про видатних шахістів.

«Знайомство з шахівницею». Завдання діяльності направлені на формування в дітей знань про шахову дошку, вміння орієнтуватися на ній. В даному розділі подаються завдання для ознайомлення дітей з шаховою нотацією. Важливе значення відіграє пояснення дітям необхідності бездоганного знання шахової дошки.

«Знайомство з шаховими фігурами». Акцентує увагу на ознайомлення дітей з назвами шахових фігур, їх ходами, способами взяття інших фігур. Завдання підрозділу спрямованні на розвиток вміння визначати цінність і важливість кожної фігури. Важливо відмітити необхідність формування вміння порівнювати цінність фігур. Бувають позиції, коли тура сильніша за королеву, пішак сильніший за коня, коли пішака вигідніше перетворити не на королеву, а на слабшу фігуру.

«Вивчення основних шахових понять». Подається обсяг завдань, необхідних для розвитку пізнавальних інтересів та здібностей в даному напрямі, формування основних понять шахової гри. Завдання для роботи з дітьми старшого дошкільного віку з даного підрозділу ускладнюються формуванням в них знань про шахові комбінації, розвиток вміння їх розв’язувати. Досить значимим тут стає навчання дітей виконувати тактичні прийоми. Важливість вивчення тактичних прийомів пояснюється їх частим використанням під час побудови шахових комбінацій.

«Розв’язування шахових задач».  Орієнтує педагога на розвиток у дітей вміння вирішувати поставлене завдання, вчити ставити мат супернику за один хід, прикривати свого короля від нападу, виходити з-під шаху. Розв’язування одно-ходових мініатюр допоможе розвинути в дошкільників комбінаційний зір і фантазію. Потрібно привчати дітей до дисципліни мислення: рішення має визріти в думках. Важливою умовою досягнення запланованих результатів є налагодження співпраці з сім’ями. Адже лише спільними зусиллями можна досягти успіхів.

Особливості навчання дітей 4-5 річного віку шаховій грі

 

Середній дошкільний вік дітей – це період надзвичайно активного розвитку їх мовленнєвої діяльності. Дошкільники цього віку довільно висловлюють свої думки, їм все цікаво, попри те, багато вони вже знають і намагаються поділитися своїми знаннями і міркування з оточуючими, особливо однолітками під час різних видів ігрової діяльності. Особливого значення в даному питанні набуває сюжетно-рольова гра, в які малюки обирають ті ролі, які найбільшою мірою розкривають їх характер і вподобання. Більш активною і стійкою стає уява вихованців. Не залежно від виду діяльності, 4-5-річки здебільшого ставлять перед собою мету і окреслюють бажанні результати.

Інтерес до шахів можна сформувати непомітно для дитини в грі, знайомлячи її з шаховими фігурами. Але пам’ятайте, ні в якому разі не можна ставити перед дітьми початкову позицію шахової партії і тут же пояснювати, як ходять фігури. Діти тоді не розуміють суть пояснення і втрачають інтерес до шахів. Великий обсяг знань одночасно не сприймається і не запам’ятовується. Навчання слід починати з шахової дошки, далі знайомити з королем, як основною фігурою, турою і т. д. Для зацікавлення дітей, розповідайте казки про фігури, складайте оповідання.

 

 

ІСТОРІЯ ШАХОВОЇ ГРИ

Розвивається цікавість, інтерес до нового, незнайомого, незрозумілих слів, логічне мислення, увага. Сприяти урізноманітненню тематики ігор, підтримувати задум дітей їх інтерес. Створювати умови для розгортання гри, залучати дітей до самостійного створення задуму.

Освітні завдання:

Знайомити дітей з історією шахової гри;

Викликати інтерес до шахової гри;

Знайомити дітей з відомими шахістами;

Сприяти дотриманню емоційно-психологічного комфорту;

Формувати стійкий інтерес до пізнання різних видів ігор, бажання бути активним їх учасником;

Дати поняття про різноманітність ігрової діяльності, познайомити з видами настільних ігор;

Поповнювати словниковий запах дітей на основі формування уявлень про світ шахів, вчити правильно вживати в мовленні шахові терміни;

Виховувати повагу до суперника, вчити радіти перемозі і не розчаровуватися після поразки;

Дати можливість дітям зрозуміти, що їх суперник у грі має таке ж право на перемогу.

 

 

Показники компетентності дитини:

Вміє керувати своїм емоційним станом.

З повагою ставиться до суперника по грі, гідно відноситься до його перемоги і поразки.

Проявляє інтерес до ігрової діяльності.

Вміє самостійно обирати гру, використовувати ігрове середовище.

Проявляє зацікавленість до занять шахового гуртка.

Знає елементи історії шахової гри, назву країни, в якій вона виникла.

Знає легенди про шахи.

Знає, що раніше гру грали четверо гравців, пізніше почали грати між двома суперниками.

Знає, що за легендою шахи були придумані індійським математиком.

Характеризується наполегливістю, витримкою, зосередженістю під час виконання завдань.

 

ЗНАЙОМСТВО З ШАХІВНИЦЕЮ

З чого ж краще починати ознайомлення з шаховою дошкою? Всім відомо, що діти полюбляють казки, цікаві розповіді. Тому знайомство з шахами рекомендується починати зі світу казки, через призму якої дошкільники будуть краще розуміти суть самої гри. Продовжуючи знайомити дітей з шахівницею, можна розглядати картини, пропонувати їм малювати шахову дошку, складати її з частин, конструювати з кубиків будівельного матеріалу. Знайомлячи гуртківців з горизонталями, вертикалями і діагоналями на шахівниці, пропонувати знаходити відповідні лінії в приміщенні, на площині інших предметів.

Освітні завдання:

Формувати вміння орієнтуватися на площинні.

Розвивати вміння дітей орієнтуватися на шахівниці.

Вчити дітей шикуватися в шаховому порядку.

Розвивати вміння дітей класифікувати предмети на групи за кольором: «світлі-темні», «чорні-білі».

Створити умови для ознайомлення з грою в шахи: шаховою дошкою, кольорами і розміщенням на ній полів.

Заохочувати до створення простих художніх образів, пов’язаних з шахами: вправляти у малюванні чи складанні з деталей шахової дошки.

Пояснити, як правильно розміщувати дошку перед початком гри.

Вчити правильно показувати вертикалі, горизонталі, діагоналі.

Показники компетентності:

Позитивно ставиться до вправ із формування рухових навиків та розвитку вміння шикуватися в шаховому порядку.

Знає, що таке шахівниця, показує і називає її.

Вміє класифікувати предмети за кольором: «світлі-темні», «чорні-білі».

Знає, що шахова дошка складається з полів світлого і темного кольорів, які правильно називаються «білі» і «чорні».

Показує білі і чорні поля на шахівниці.

Вміє правильно розміщувати дошку перед початком гри.

Знає, що таке горизонталь, діагональ, вертикаль, показує їх на площині, знаходить і показує в оточуючому середовищі.

Знає, що поля розміщуються на шаховій дошці по вертикалі, горизонталі і діагоналі, вміє показати їх.

Вміє поєднувати кольори, форми для побудови композиції.

 

ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ШАХОВИХ ПОНЯТЬ

Постійно розвиваючи уяву дитини, практикуючи з нею розв’язання ігрових ситуацій, дошкільник не лише буде прогресувати, а з часом зрозуміє і красу гри в шахи, що посилить його бажання «заволодіти» ними, пізнавати більше. Та перш за все, слід дати дітям запас знань про основні шахові поняття, вчити їх розрізняти, класифікувати.

Освітні завдання:

Виховувати інтерес до гри в шахи.

Вчити визначати суттєві ознаки предметів під час їх порівняння та опису.

Познайомити дітей з основними шаховими поняттями: «шахова дошка», «поле», «чорне поле», «біле поле», «шахова фігура», «позиція».

Збагачувати словниковий запас словами, пов’язаними з шаховими поняттями при побудові висловлювань.

Показники компетентності:

Проявляє інтерес до гри в шахи;

Вміє визначати основне і характерне в предметах та об’єктах навколишньої дійсності.

Знає та розрізняє поняття «біле поле», «чорне поле», «шахова дошка», «шахова фігура», «позиція».

Вміє правильно вживати слова – шахові поняття, співставляти їх з предметами, які вони позначають.

 

ЗНАЙОМСТВО З ШАХОВИМИ ФІГУРАМИ

Дитина обстежує шахові фігури за допомогою органів зору та дотику. Особливу увагу слід приділяти навчанню зображувати фігури різної форми, формуючи їх з декількох частин.

Освітні завдання:

Вдосконалювати вміння будувати послідовність об’єктів за розміром.

Поглиблювати знання дітей про поняття «один», «пара», «багато».

Розвивати логічне мислення, вміння продумувати послідовність думок.

Ознайомити дітей з шаховими фігурами, їх особливостями.

Стимулювати до створення композицій з використанням шахових фігур.

Вчити дітей ліпити шахові фігури з різного матеріалу, розмальовувати їх.

Вчити правильно розміщувати фігури перед початком гри.

Спонукати дітей до складання казок, герої яких – шахові фігури.

Пояснити дітям правило: «королів не знищують».

Показники компетентності:

Вміє вибудовувати фігури по черзі за розміром: «від найменшого до найбільшого», «від найвищого до найнижчого».

Розрізняє поняття: «один», «пара», «багато».

Знає назви всіх шахових фігур, показує їх. Впізнає за описом і навпомацки.

Знає місце розташування фігур на шахівниці перед початком гри, вміє правильно їх розставляти, називає сусідів.

Знає, що головною і найбільш важливою фігурою шахів є король, розуміє, що без королів гра не можлива.

 

 

 

Особливості навчання дітей 5-6 річного віку шаховій грі

 

Дітей цього віку приваблює все яскраве, емоційно-цікаве, нове. При чому їх цікавить не лише сам процес, а й результат. Діти намагаються робити припущення, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, звертати увагу на деталі. Відбувається розвиток мисленнєвих процесів.

Найбільш ефективним методом ознайомлення старших дошкільнят з шахами є «навчання вроздріб», тобто поступово, з кожною фігурою на одному занятті. Потрібно продумувати послідовність вивчення, знаходячи спільні ознаки в ходах фігур. Так, наприклад спочатку знайомимо з турою (вона ходить вперед, назад і в сторони). Після тури на шахову дошку виходить слон, який ходить по косих лініях, або діагоналях. І вже потім – королева може ходити і як тура, і як слон. Пояснюємо, що завдяки тому, що королева має таку велику варіативність ходів, вона є найсильнішою фігурою шахового королівства. 

Поступово дошкільники зацікавлюються грою в шахи. Надавати їм допомогу слід тактовно, ненав'язливо. Не можна хвалити одних і в той же час критикувати інших за тимчасові невдачі. Важливо виховувати звичку до подолання труднощів.

Навчання необхідно будувати, дотримуючись дидактичних принципів: від простого до складного, від легкого до важкого, від відомого до невідомого. Намагайтеся викликати інтерес в дітей до певного виду діяльності, при цьому не примушуйте дитину, а зацікавлюйте, це дасть можливість досягти більш позитивних результатів. Спонукайте дітей до тих ігор, які мають мету формування  якостей і вмінь, що в подальшому будуть необхідні під час навчання дітей шахової гри: витримки, посидючості, логічного мислення і т. д.

Важливе значення відіграє відвідування шахових студій, в яких інші діти, дорослі займаються шахами. Дошкільнята спостерігаючи за їхньою грою і успіхами, проявляють інтерес до занять, це стимулює їх до досягнення позитивних результатів. В даному напрямі розповідайте про відомих гравців, переможців Всеукраїнських, міжнародних шахових турнірів, про те, з якого віку ці люди почати займатися шахами.

Важливою умовою є дотримання принципу: «від простого до складного», «від відомого до невідомого». Виховуйте в дітей почуття гармонії та впевненості у своїх силах.

Важливою умовою досягнення запланованих результатів є налагодження співпраці з сім’ями гуртківців. Адже лише спільними зусиллями можна досягти успіхів.

Вихователям і дітям слід засвоїти відому істину: шахи справа не лише цікава, а й складна, це – щоденна праця, праця наполегливих і рішучих. Щоб досягти вершин шахової майстерності, треба пройти нелегкий шлях. Але наполеглива праця принесе позитивні плоди. Тож, бажаємо успіху!

ІСТОРІЯ ШАХОВОЇ ГРИ

Освітні завдання:

Стимулювати бажання дітей докладати зусилля для досягнення високих результатів.

Поглибити знання про історію шахової гри.

Розповісти про гравця Ділара і його дружину; пояснити вислів: «краще пожертвуй двома турами, але не віддай королеву».

Розповісти про те, що перша згадка про гру в шахи зустрічається в перській поемі V століття, саме тому цю дату вважають Днем народження шахової гри.

Розповісти про відомих шахістів міста, області, країни.

Показники компетентності:

Проявляє інтерес для досягнення високих результатів в запланованій діяльності.

Знає декілька версій виникнення гри в шахи: час і назви країн.

Знає, хто такий Ділар, як його дружина ввела правило: «краще пожертвуй двома турами, але не віддай королеву».

Знає відомих людей – переможців міських, обласних, Всеукраїнських шахових турнірів.

Проявляє інтерес до спортивних шахових передач і мультфільмів.

Відвідує шахові студії.

 

 

ШАХОВА НОТАЦІЯ

Навчання стар­ших дошкільників гри у шахи дає  змогу активізувати їх роз­виток, надавати їм необхідну допомогу для швидкого сприйняття інформації,  спираючись на інтерес дітей, що виникає під час гри.  Під час збагачення знань дітей про шахову нотацію, важливу увагу слід приділяти вдосконаленню вміння орієнтуватися на шаховій дошці, викладати фігури за словесною вказівкою керівника гуртка.

Освітні завдання:

Закріпити знання дітей про розміщення полів на дошці.

Пояснити способи позначень горизонталей, діагоналей.

Пояснити як визначати «адресу поля», яка складається з букви вертикалі і цифри горизонталі.

Вчити знаходити поле за названою «адресою» і називати поле, на якій стоїть та чи інша фігура.

Показники компетентності:

Знає, що вертикалі позначаються буквами латинського алфавіту, показує ї називає їх.

Знає, що горизонталі позначаються цифрами.

Знає, що кожне поле має свою адресу, назва якої складається з букви – позначення вертикалі і цифри – позначення горизонталі.

Називає адресу поля, на якому стоїть фігура. «Селить» фігуру на поле по тій адресі, яку називає вихователь.

 

ВИВЧЕННЯ ХОДІВ ШАХОВИХ ФІГУР

Знайомлячи дітей з назвами фігур, способами їх пересування по шаховій дошці, цінністю кожної з них, дати можливість дітям зрозуміти, що кожна з фігур може бути важливою залежно від ситуації, що склалася. Показати  можливість обміну фігурами, навчити визначати доцільність його здійснення. Під час занять необхідно звертати увагу на вживання дітьми правильних назв фігур: слон, а не «офіцер»; королева, а не «ферзь»; пішак, а не «пєшка».

Освітні завдання:

Реалізовувати потребу дітей в активних ігрових діях, використанні відповідних ролей, вигадуванні сюжетів гри, виборі ігрового матеріалу.

Сприяти виникненню під час гри дружелюбних відносин, партнерських взаємин.

Ознайомити дітей з ходами шахових фігур.

Пояснити, що всі фігури, окрім пішака «беруть» інші фігури в тому ж напрямку, що і ходять.

Збагачувати знання гуртківців про те, які  фігури найсильніші, які –найслабші, пояснити важливість кожної.

Пояснити цінність кожної з фігур.

Ознайомити з правилом: «гру завжди розпочинають білі».

Пояснити, як фігури «беруть» (б’ють)  фігури суперника.

Пояснити дітям, чому королі не можуть стояти поруч на сусідніх полях.

Пояснити, що жодна фігура, окрім коня не може перестрибувати через інші фігури.

Показники компетентності:

Знає і показує, як ходить кожна з фігур.

Виконує фізичні вправи, завдання яких асоціюються з ходами шахових фігур: короткі і довгі стрибки; приставні кроки; ходьба по прямій вперед, назад, в сторону і по діагоналі; вправи на утримання рівноваги;.

Знає, що гра завжди розпочинається з ходу білих фігур.

Знає, що королі не можуть знаходитися на сусідніх полях, може пояснити чому.

Розуміє, що основною метою гри в шахи є захист свого короля і відповідно напад на короля суперника.

Знає і пояснює цінність кожної з фігур.

Розуміє, що залежно від ігрової ситуації кожна фігура може бути дуже важливою, незалежно від її цінності чи сили.

Знає правило: «кожен гравець може зробити лише один хід однією фігурою, після чого ходить  суперник».

Знає, що всі фігури, окрім коня не мають права перестрибувати через інші фігури, ні свої, ні суперникові.

Знає, що всі фігури, крім пішака беруть фігури суперника так, як ходять.

ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ШАХОВИХ ПОНЯТЬ І КОМБІНАЦІЙ

Освітні завдання:

Знайомлячи дітей з шаховими комбінаціями намагайтеся виставляти фігури в таке положення, в якому, білі за один хід зможуть поставити чорним «шах», «мат» чи «пад». Вчити дітей визначати мету своєї діяльності, планувати послідовність своїх дій та наполегливо йти до реалізації прогнозованих результатів.

Сприяти розвитку вільної самостійної ігрової діяльності, яка потребує дотримання відповідних правил.

Вправляти у створені сюжетів, пов’язаних з шаховими комбінаціями.

Пояснити значення поняття «шахова комбінація», вправляти у їх виконанні.

Збагачувати знання дітей, про те, що основною метою шахової гри є напад на короля суперника; ознайомити з комбінацією «шах», способами її побудови.

Пояснити дітям способи захисту свого короля від нападу.

Пояснити значення і особливості побудови комбінації «мат»; вчити матувати короля противника.

Розповісти про те, що ігрова партія може закінчитися нічиєю, така комбінація в шахах називається «пад».

Ознайомити зі способами здійснення рокіровки, пояснити її необхідність.

Показники компетентності:

Знає, що основна мета шахової гри – матування короля суперника, вміє виконувати комбінації «шах», «мат».

Знає способи захисту короля під час «шаху».

Знає, що означає поняття «пад», вміє виконувати відповідну комбінацію.

Знає способи і доцільність виконання «рокіровки».

Намагається розв’язує шахові ситуації.

 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШАХОВИХ ЗАДАЧ

Пропонуйте увазі дітей два варіанти комбінацій, серед яких їм треба вибрати найбільш вдалий варіант. Велике значення відіграють ігри та вправи, що сприяють розвитку вміння дотримуватися правил гри і збагачують пізнавальну сферу людини. 

Пам’ятайте! Хороший гравець, який програв у шахи, щиро переконаний в тому, що помилку потрібно відшуковувати в кожному своєму кроці, який для отримання перемоги має бути досконалим.

Освітні завдання:

Формувати уявлення про процес діяльності: постановка мети, виконання дій, досягнення результатів.

Дати змогу зрозуміти взаємозв’язок між якістю своїх дій і рівнем досягнутих результатів.

Викликати інтерес до вирішення проблемних і логічних задач.

Удосконалювати основні мислительні операції: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння.

Сприяти розвитку інтелектуальних емоцій: сумніву, впевненості, здогадки, радості від успіху.

Дати поняття «шахова задача».

Вчити розв’язувати шахові задачі.

Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати шахову ситуацію.

Формувати навички спільних дій, вміння домовлятися про умови, разом ухвалювати рішення.

Виховувати моральні якості: доброту, чуйність, толерантність, справедливість по відношенню до товариша чи супротивника в грі.

Формувати вольові риси характеру: наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, прагнення доводити розпочате до кінця, досягати запланованих результатів.

Показники компетентності:

Визначає мету своєї діяльності, прогнозує результати, аналізує висновки;

Продумує сюжет гри, вміє діяти залежно від його зміни; вигадує нових героїв, легко входить в їх образ.

Дотримується правил гри, поважає інших гравців, толерантно і дружелюбно до них ставиться.

Надає перевагу певним іграм відповідно до своїх інтересів, доводить свої думки, пояснює зацікавленість грою.

Вміє налагоджувати партнерські взаємини, проявляє товариськість, етикет у спілкуванні з суперником.

Вміє аналізувати, систематизувати, узагальнювати інформацію під час різних ігрових ситуацій.

Проявляє витримку, наполегливість, зосередженість, вміння планувати свої дії, доводити розпочату справу до кінця, досягати запланованих результатів.

Знає, що таке шахова задача.

Вміє розв’язувати шахові задачі.

Аналізує шахові ситуації, може припускати наслідки деяких ходів.

 

 
  Описание: ВИЗУАЛЬНЫЕ МЫСЛИ Записи в рубрике ВИЗУАЛЬНЫЕ МЫСЛИ Мой позитивный взгляд на мир : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневни

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік ігор, що сприяють опосередкованій підготовці дітей до навчання гри в шахи: «По всіх кутках», «Довгий хід», «Короткий хід», «Вперед – назад», «По клітинці», «Через клітинку», «Великий стрибок», «Поворот», «Завдання – напрямок», «Шаховий теремок», «Заборонена фігура», «Що спільного?», «Об’єднай за кольором», «Шахова Ріпка», «Чарівна торбинка», «Що змінилося?», «Який за порядком», «Геометрична мозаїка», «Визнач напрямок», «Знайди за описом», «Скажи навпаки», «Виправ помилку», «Шаховий колобок», «Велика та маленька», «Білі та чорні», «Відгадайка», «Піраміда», «Знайди своє місце»,  «Знайди і промовчи», «Хто перший», «На що схоже?», «Довгий крок», «Короткий крок», «Шаховий мішечок», «Правильно-неправильно», «Знайди схожість і різницю», «Відгадай фігуру», «Вгадай, про яку фігуру я думаю», «Що зайве?».

 
  Описание: Рясная Лидия Сергеевна, ветеран школы 5. Её рассказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВНИК ШАХОВИХ ТЕРМІНІВ

 

Бліц – блискавична гра, при якій використовується екстремально укорочений контроль часу (як правило, п’ять хвилин кожному на всю партію, але є бліц-контроль і по три хвилини кожному і навіть по хвилині). Програє той, хто перший прострочить час (або, зрозуміло, що отримав мат).

Блокада – стратегія обмеження рухливості пішаків і фігур противника.

Вертикаль – поля шахівниці з однаковим індексом літери (наприклад, вертикаль f).

Взяття на проході – взяття пішаком пішаки противника на полі, яке вона перетнула, роблячи свій «подвійний хід». Можливо в тому випадку, коли пішак знаходиться на 5-й (для білих пішаків) або 4-й (для чорних пішаків) горизонталі і пішак супротивника, роблячи подвійний хід, перетинає поле, що знаходиться під боєм у даної фігури і, при цьому, тільки наступним за цим ходом.

Горизонталь – поля шахівниці з однаковим індексом цифри («перша горизонталь», «п’ята горизонталь» і т. п.).

Діагональ – поля шахівниці одного кольору, що знаходяться на одній лінії.

Дитячий мат – мат в дебюті, який зазвичай отримує початківець (дитина).

Гра наосліп – гра не дивлячись на дошку, один з різновидів показових виступів. Останнім часом для підвищення видовищності гра «наосліп» включена в програму міжнародних турнірів («Амбер-турнір»).

Капкан – пастка, яка веде «ліпшу» сторону до неминучої втрати ферзя або фігури.

Комбінація – форсований варіант з жертвою (визначення належить М. М. Ботвиннику).

Лавірування – маневри позиційного характеру, в ході яких підтримується загальну напругу, невизначеність, і сторони не виявляють до кінця своїх намірів.

Легка партія – партія, гра поза офіційних змагань (на відміну від турнірної або матчевої партії).

Пастка – один з прийомів боротьби в практичній партії, коли сторона, що влаштовує пастку, розраховує на необачність противника, який спокуситься «отруєної» пішаком або залишеним під боєм ферзем і отримає «замість» мат або зазнає істотної матеріальної шкоди.

Мат – у шахах ситуація, коли король перебуває під шахом і немає можливості цього шаха уникнути.

Матеріал – фігури й пішаки, якими володіє гравець у шаховій партії.

Мішень – фігура або поле, які є об'єктом комбінації або атаки.

Нічия – результат шахової партії, в якій ніхто з гравців не зміг здобути перемогу. За нічию кожен гравець отримує по пів-очка.

Новинка – новий хід (нова схема розвитку) у відомих варіантах (табіях).

Нокаут-система – принцип змагань (у тому числі на першість світу), при якому в подальший коло проходить переможець кожної з пар, визначених жеребкуванням.

Пат – позиція, в якій-небудь стороні не оголошений шах, але вона не має можливості зробити хід.

Пішак – мінімальна бойова одиниця в шахах, одночасно – базова одиниця вимірювання шахового матеріалу (в середньому легка фігура дорівнює трьом