Педагогічна система М. Монтессорі

«Дитина сама знає основні шляхи до саморозкриття особистості.

Головне – не заважати їй у цьому».

  М. Монтессорі.

 

Марія Монтессорі — яскрава особа, педагог, лікар, перша італійка, що стала доктором медицини, жінка-новатор, яка знайшла своє призначення і досягла успіху, долаючи перешкоди і труднощі. Їй, як педагогу, споруджено пам’ятник в Голландії, її тричі висували на  здобуття Нобелівської премії,  портрет був на грошовій одиниці Італії.

   Педагогіка видатного італійського гуманіста Марії Монтессорі (1870-1952 рік), «завоювала» весь світ і носить ім’я своєї засновниці.  

Досконалий методичний і дидактичний матеріал М.Монтессорі опосередковано готує дитину до майбутнього життя і дає змогу використовувати його у різних умовах.

Світове визнання педагогічна система М. Монтессорі здобула завдяки гуманістичному підходу до виховання і навчання дітей, вірі у безмежні можливості розвитку дитини, опорі на її самостійність та індивідуальність.

Мета цієї системи полягає у розкритті духовного та інтелектуального потенціалу дитини. Засобами її досягнення є не зовнішні впливи на особистість, а спеціально підготовлене середовище, своєрідна «духовна екологія». Монтессорі-середовище побудоване таким чином, щоб спонукати дитину до навчання на відповідному рівні складності. При цьому воно відповідає рівню попередньої підготовки кожної дитини, який у всіх вихованців індивідуальний.  

Марія Монтессорі вперше звернула увагу, а сучасна психологія підтвердила, що  у дитини від 0 до 6 років є періоди, коли вона легко і природно навчається і розвивається. Дані періоди називають:

-      від 0 до 6 років - період розвитку мовлення, рухів і дій;

-      від 0 до 3 років - сприйняття порядку;

-      від 1,6 до 2,6 років - сприйняття маленьких предметів;

-      від 2,5 до 6 років - розвиток соціальних навичок;

-      від 3,5 до 4,5 років – навчання письма;

-      від 5 до 6 років – навчання читанню.

Допитливий розум і сензитивні періоди допомагають дитині будувати свою особистість.

В нашому дошкільному закладі впроваджується педагогічна система М.Монтессорі в групах вільного розвитку особистості.