Добробут педагогічного працівника – спільна турбота профкому та адміністрації

                                                                                           Голова профспілки

Девіз профспілкової організації:

Профспілка – це сумісна справа,

Це захист честі, совісті і права,

Це головне наше багатство,

Це школа єдності і братства.

Напрями  діяльності профспілки:

  1. здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;
  2. захист права членів профспілки на працю;
  3. здійснення контролю за дотриманням роботодавцем трудового законодавства;
  4. здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці;
  5. проведення культурно-освітньої роботи середчленів профспілки;
  6. здійснення соціального і правового захисту профспілкових працівників;
  7. організація оздоровлення та відпочинку профспілки та членів їх сімей.

    Вільчанська Наталя Миколаївна