Методична робота

 

 «Впровадження інноваційної діяльності у ДНЗ №15»

    «Дитина сама знає основні шляхи до саморозкриття особистості. Головне – не заважати їй у цьому».

                                                                                                                                                          М. Монтессорі..

На сучасному рівні розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї. А це у свою чергу формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути виховання «інноваційної людини». Для цього в освітній сфері має панувати дух творчості, який  є живильним середовищем для нових ідей, досягнень.

Дошкільний заклад №15 працює в режимі пошуку, втілення нових,  максимально ефективних інноваційних технологій. Пріоритетний напрям роботи закладу– вільний розвиток особистості дитини на основі педагогічної системи М. Монтессорі, яку  впроваджує з 1992 року. Основне завдання системи: спонукати дитину до самовиховання, до самонавчання, до саморозвитку.  Провідна ідея вчення М. Монтессорі полягає в необхідності створення педагогом предметно-просторового середовища, в якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності. Девіз методу Монтессорі: «Допоможи  мені зробити це самому». Дитина знаходиться в центрі розвиваючого середовища, в якому вона «будує» себе сама.   Педагогіка М. Монтессорі не протиставляє особистостей педагога і дитини, вважаючи їх рівноцінними у вихованні. Такий підхід єднає її з гуманістичними традиціями української етнопедагогіки і сучасними концепціями навчання та виховання.

За рішенням виконкому міської ради м. Кам’янець-Подільського у дошкільному закладі працюють дві групи, які впроваджують педагогічну систему М. Монтессорі. Організацію освітньо-виховного процесу здійснюють педагоги, які пройшли навчання при Московському Монтессорі-центрі та були учасниками міжнародних семінарів з питань Монтессорі-педагогіки за участю педагогів з Голландії, США та  Італії.

Освітньо-виховна робота в закладі  не відтворює модель школи Монтессорі в чистому вигляді, а повністю адаптована до умов соціальних потреб нашого суспільства, нашої національної культури, звичаїв та традицій народу.  Завдяки цій системі дитина отримує соціальний досвід, який відповідає її розвитку.

Підготовлене середовище Монтессорі-групи, входять матеріали, які допомагають розвитку дитини в найрізноманітніших напрямах культури: це матеріали для засвоєння навичок повсякденного життя, спеціальні посібники для розвитку сенсомоторики, мовлення, письма й читання, математичних здібностей. Більша частина матеріалів служить «космічному вихованню», тобто становленню самосвідомості і світосприйняття. Створене підготовлене середовище для розвитку навичок соціального спілкування допомагає орієнтуватися дошкільнятам в навколишньому світі. Вони задовольняють потребу торкатися до світу своїми руками і виходять на якісно інший рівень

            На базі груп вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи М. Монтессорі проводились міські, обласні та республіканські семінари. Ми зустрічали учасників науково-практичного семінару з питання «Психолого–педагогічне вивчення дітей з особливими потребами у розвитку через призму педагогічної теорії і практики М. Монтессорі».  Співпрацюємо і з  національним  університетом ім. І. Огієнко. Зустріч педагогів ДНЗ з викладачами кафедри логопедії та спеціальних методик на якій були присутні  вихователі групи вільного розвитку на основі системи М.Монтессорі Іванова Т.Ф.,  Андрушкова Л.А. зацікавила присутніх  новітніми розробками та матеріалами, які можуть бути використані в роботі з дітьми. Педагоги поділилися досвідом роботи та ознайомили викладачів з методикою, якою керуються в своїй роботі. Зустріч закінчилася домовленістю про співпрацю, наданню необхідних консультацій.

Брали участь  наші педагоги і в  міжнародних семінарах для педагогів України з питань основних напрямків філософії та педагогіки Марії Монтессорі. На Міжнародній конференції в м. Нетішині на тему «Альтернативна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» -  мали можливість ділитися своїми напрацюваннями по впровадженню  системи Монтессорі. 

В дошкільному навчальному закладі постійно працюють семінари-практикуми та творчі групи з питань вивчення філософських та практичних аспектів Монтессорі-педагогіки. На засіданнях проблемної пошуково-дослідницької групи «Сузір’я дитинства»  з питань впровадження педагогічної системи під керівництвом вихователя-методиста Волинчук А.Б. розглядалися питання: «Самовиховання і саморозвиток – основні лінії педагогічної системи», «Вправи в повсякденному житті і соціальній поведінці», «М. Монтессорі про соціалізацію особистості дитини» та ін. Головним завданням групи є допомогти педагогам мотивувати дитину до самовиховання, самоосвіти, саморозвитку, створивши відповідне  середовище, в якому  дитина  має можливість працювати самостійно з дидактичним матеріалом, ставити перед собою цілі та вирішувати самостійно ті чи інші задачі. Педагогами  групи було презентовано сенсорні матеріали, що сприяють 
розвитку тактильного відчуття, дрібної моторики, слухових і смакових 
відчуттів, підготовці до письма, ознайомленню  з науковими назвами та 
ознаками об’ємних тіл, тощо. В основу роботи Монтессорі-педагога покладено метод спостереження, який дозволяє відслідковувати етапи розвитку дитини, підготувати відповідне середовище, яке дає можливість кожному працювати у закладеному природою темпі та згідно з сензитивними періодами розвитку.

Педагогічні підходи і методи навчання дітей нашого дошкільного закладу допомагають створити дух тієї спільноти, яким славляться школи Монтессорі в міжнародній системі освіти. В групах вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи М.Монтессорі  діти знаходять куточок щасливого життя: завдяки Монтессорі-матеріалам вони мають можливість щоденно бути учасниками пізнання та творіння навколишнього світу.

 Наш основний принцип — ми готуємо дитину не до школи, а до життя. Відрадно, що в групах виросли вже цілі династії дітей, старші з радістю ведуть братиків та сестричок.

 

 


Центром методичної роботи є методкабінет, обладнаний відповідно до сучасних вимог модернізації освітньо-виховного процесу. Науково-методичне забезпечення задовільне. В кабінеті створений БПД (банк практичної допомоги): матеріали передового педагогічного досвіду вихователів, розробки навчальних занять, консультації, методичні рекомендації, сценарії музичних та спортивних розваг, постійно діючі тематичні виставки «Моє місто», «Мало любити життя – треба з ним ще й добре поводитись», «Новинки методичної літератури», «Працюємо  за програмою «Я у Світі».

 

З метою впровадження в освітньо-виховний процес інноваційних технологій в методкабінеті зібрано матеріали досвіду роботи педагогів груп вільного розвитку особистості за педагогічною системою М. Монтессорі, профілактично-оздоровчої роботи в санаторній групі, поповнено банк даних ТРВЗ, матеріали впровадження  програми «Я у Світі». Специфіка логопедичної групи диктує свої умови при навчанні дітей, тому деякі основні принципи класичного Монтессорі-методу довелось пристосувати до цієї групи. Цими напрацюваннями ділилися під час науково-практичного  міського семінару «Психолого-педагогічне вивчення дітей з особливими потребами у розвитку через призму педагогічної теорії і практики М.Монтессорі», який був проведений на базі нашого дошкільного закладу.

 

    Для оптимізації навчально-виховного процесу в кабінеті зосереджена достатня кількість технічних засобів навчання.

 

В комп’ютері є картотека методичної літератури, матеріали педрад, семінарів, консультацій, анкет з навчально-виховної роботи, карти аналізу освітньо-виховної роботи з дітьми.

 

         На допомогу педагогам у кабінеті оформлено інформаційний стенд «Довідник педагога», представлено великий вибір методичної літератури, періодичної преси, оновлено і упорядковано каталог статей з актуальних питань дошкільної освіти.

 

   При організації методичної допомоги враховувався рівень підготовки педагогічних кадрів, рівень сформованості педагогічного колективу, вміння самостійно здобувати знання, самовдосконалюватись, особистісні риси характеру педагогів, індивідуальні уподобання. Діяльність педагогів дошкільного закладу була спрямована на: опанування педагогічних технологій, що відповідають новим суспільним вимогам та рівню розвитку науки про дитину, уміння педагога працювати в умовах ринку,  розуміння ним того, що тільки високий професіоналізм, творчість, ініціатива допоможуть йому знайти своє місце та  самореалізуватися в професії.


   Реалізація основних завдань здійснювалося за умови якісного підходу до роботи з педагогами.
 

Зміст методичної роботи реалізувався через різні форми: колективні, групові,  індивідуальні
.