Організаційно-методичну роботу в дошкільному закладі здійснює вихователь-методист

Волинчук Алла Богданівна 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на виконання таких завдань:

1. Формування почуття обов’язку трудового виховання дошкільників на засадах екологічного як засобу всебічного розвитку дитини в нових соціально-економічних умовах.

2. Модернізація системи дошкільної освіти з урахуванням сучасних принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, відповідно до нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та педагогічних ідей системи Марії Монтессорі.

3. Впровадження ідей правового виховання дошкільників – одна з важливих умов формування життєвої компетентності майбутнього школяра.

 

Шляхи вирішення завдань дошкільного закладу:

1. Впровадження педагогічної системи М.Монтессорі, Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", Програми розвитку дитини старшого дошкільного віку "Впевнений старт", різних нових форм, моделей, організації дошкільної освіти (додаткові освітні послуги, профілактично-оздоровча та робота з дітьми за здібностями, інтересами) в практику роботи

2. Взаємодія установи, родин вихованців, громадськості у створенні сприятливих умов для реалізації творчої особистості на основі співробітництва.