КРОКУЄМО З МАЛЕЧЕЮ ДОРОГОЮ АДАПТАЦІЇ

Зі вступом у дитячий садок у житті дитини відбуваються великі зміни, не завжди радісні й бажані для малюка. У дитячому садку все не так, як удома: суворіший розпорядок дня, незнайомі дорослі й діти, незвичні вимоги... Але головне — розлучення з мамою. Усе це може викликати у дітвори напруження і навіть тривожність. Такий емоційний фон негативно відбивається на перших враженнях дитини про дитячий садок, погіршує звикання до нього.

Процес адаптації дитини до умов дошкільного закладу досить часто виявляється драматичною подією, що зачіпає всі сфери жит­тєдіяльності малюка. Причини цього зрозумілі: дитина потрапляє в нові соціальні умови, стикається зі зміною звичного режиму та способу життя, з необхідністю прийняття свого нового соціального статусу. Спостерігаються численні прояви неадекватної поведінки, непорозуміння з новими людьми, трапляються різні захворювання.

Допомогти дітям адаптуватися до нових умов, пов'язаних зі зміною оточення і внутрішніми змінами, — важливе завдання всіх дорослих, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Для попередження можливих негативних явищ на цьому етапі розвитку дитини раннього віку необхідно, щоб психолог ДНЗ своєчасно виявляв труднощі в адаптації малюка.

Мета роботи:

 • виявлення потенційної «групи ризику», тобто дітей, в яких процес адаптації важкий;
 • визначення форми перебігу адаптації.

Педагогам і батькам важливо знати психологічні особливості, специфіку розвитку дітей раннього віку, індивідуальні особли­вості дітей. З цією метою наданні рекомендації для батьків та вихователів, інформація про психологічні особливості дітей та особливості адаптації малюків, що дають змогу краще зрозуміти й оцінити можливості дитини.

Аби уникнути ускладнень і забезпечити оптимальне прохо­дження адаптації, слід забезпечити поступовий перехід дитини з родини в дошкільний заклад.

Етапи роботи:

 • підготовчий етап (батьківські збори, анкетування, кон­сультування);
 • етап спостережень (заповнення аркушів адаптації, діа­гностика);
 • етап профілактики та корекції (проведення індивіду­альних і групових занять);
 • етап аналізу і висновків (аналіз адаптаційних аркушів індивідуальних карток розвитку).

Розглянемо детальніше етапи роботи з адаптування дітей до дитячого садка.

Підготовчий етап

 • Знайомство батьків з вихователями під час запису дитини до ДНЗ;
 • батьківські збори: детальне знайомство з умовами дитячого садка, з організацією життя малюків у дитячому садку;
 • попереднє знайомство з дітьми, відвідування групи бать­ками разом з дітьми впродовж трьох днів.

Етап спостережень

 • Поетапний прийом дітей у групу, постійне збільшення часу перебування дітей у групі, знаходження мами в групі (за необхід­ності), спостереження за поведінкою дітей, консультування батьків;
 • розробка індивідуального режиму дня дитини, поступове входження її в життя дитячого садка;
 • оформлення «аркушів адаптації», виявлення дітей із різними формами адаптації.

Етап профілактики та корекції

 • Створення сприятливих умов для адаптації дітей; усунення факторів, які перешкоджають нормальному перебігу адаптації;
 • створення у групі дітей довірливої, позитивно емоційної атмосфери; розвиток уміння діяти разом; розвиток координації рухів тіла, загальної та дрібної моторики; збагачення досвіду і знань дітей про навколишній світ.

Етап аналізу і висновків

Опрацювання результатів і аналіз адаптаційних карток роз­витку дитини.